Uforpligtende vurdering

– Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Varigt mén ved en arbejdsskade

Varigt mén dækkes efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vejledende méntabel. Se den her https://www.aes.dk/da/Selvbetjening/Mentabel.aspx

Godtgørelsen pr. mengrad er i 2018 kr. 8790 pr.- procent. Beløbet reguleres årligt. Ved mengrader under 5 % ydes der ikke en godtgørelse. Mengraden dækker helbredsgenernes indflydelse på dagligdagen og livskvaliteten. Godtgørelsen dækker ikke et tab.

Godtgørelsen nedsættes på grund af alder fra det 39. år. Havde du også lignende gener inden arbejdsskaden, men arbejdsskaden har forværret tilstanden får du en nedsat mengodtgørelse forudsat, at det der kan henføres til forværringen ved arbejdsskaden er mindst 5 % mengrad. Er generne efter en tidligere skade gået væk inden arbejdsskaden og var der ikke udsigt til at generne af sig selv ville genopstå inden for kort tid, skal der derimod ikke foretages fradrag. Der skal helle ikke fradrages selvom skaden er blevet værre på grund af en sårbarhed eller disponering der ikke i sig selv ville give gener inden for kort tid.

Det er arbejdsskademyndighederne der har bevisbyrden for at der er grundlag for nedsættelse.