Uforpligtende vurdering

– Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Tab af forsørger ved en arbejdsskade

Mistes livet ved en arbejdsskade kan efterladte – ægtefælle, samlever eller anden skadelidte havde forsørgelsen over, og børn få forsørgertabserstatning samt overgangsbeløb.

Tab af forsørger er således ikke betinget af at man levede i ægteskab, men andre end ægtefæller får kun erstatning ved samlivsforhold/haft en de facto forsørgelse. Erstatningen fastsættes til 30 % af fuld erstatning for tab af erhvervsevne.