Uforpligtende vurdering

– Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Tab af erhvervsevne ved en arbejdsskade

Medfører en anerkendt arbejdsskade, at du ikke kan komme tilbage og arbejde/tjene penge i samme omfang som før, og er der tale om en varig indtægtsnedgang på mindst ca. 10 %, skal du have fastsat en erstatning for tab af erhvervsevne. Hvis arbejdsskaden medfører, at du ikke kan komme tilbage til dit hidtidige arbejde, og du må omskoles/revalideres, kan du få en løbende midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne. Når du er færdigrevalideret, vil man se på dit endelige erhvervsevnetab. Kan du på det tidspunkt igen tjene det samme som før, ophører erstatningen.

Medfører skaden, at du uanset mulighederne for omskoling m.v. kommer til at få en varig indkomstnedgang, fastsættes en endelig erstatning for tab af erhvervsevne. Hvor stor den bliver, afhænger af erhvervsevnetabsprocentens størrelse, dvs. hvor meget du i procent er gået ned i løn på grund af skaden, hvilken løn du havde før, og hvor gammel du var, da du kom til skade. Du kan beregne erstatningen på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside her www.aes.dk/da/Selvbetjening/Beregn-selv.aspx

Tab af erhvervsevne kan nedsættes eller bortfalde, hvor der er konkurrerende lidelse, men erfaringen er, at arbejdsskademyndighederne i alt for stort omfang nedsætter erstatningen. Kun hvis en forudbestående lidelse eller sygdom af sig selv inden for kort tid ville have medført helt eller delvist samme tab, kan der ske nedsættelse. Der kan ikke ske nedsættelse, fordi skadelidte er mere sårbar, så længe skadelidte kunne arbejde trods sårbarheden.