Uforpligtende vurdering

– Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Psykiske arbejdsskader - PTSD

Sandager advokater har særlige kompetencer inden for psykiske arbejdsskader. Det afhænger meget af de konkrete forhold om en psykisk arbejdsskade kan anekendes. Nogle typer sager anerkende stort set ikke mens andre i langt højere grad anerkendes. 

Psykiske arbejdsskader bliver mere og mere almindeligt. Arbejdspresset er på mange arbejdspladser hårdt og belastende. Psykiske gener der opstår på grund af arbejdspres kan almindeligvis dog ikke anerkendes. Der skal være tale om et ret betydeligt mer-/overarbejde over en relevant lang periode eller andre helt særlige forhold. 

Psykisk skade grundet grovere mobning, chikane eller efter vold eller trusler om vold m.v. kan derimod i højere grad anerkendes, i særlig grad hvis det skyldes konkrete egnede hændelser (arbejdsulykker). En 3. gruppe af psykiske arbejdsskader er post traumatisk stresssyndrom (PTSD). 

Mange soldater lider af psykiske gener ofte som PTSD og der er særlige erstatningsordninger for veteransagerne. PTSD kan udvikles ved begivenheder der har været af ekstraordinær belastende eller katestrofeagtig karakter med sygdomstegn inden for 6 måneder i form af personlighedsændring, mareridt, genoplevelse, undgåelsesadfærd m.v. Alle typer psykiske lidelser ikke kun PTSD men også f.eks. belastningsreaktion og depression kan anerkendes som arbejdsulykke mens kun PTSD er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. 

Andre arbejdstinget psykiske diagnoser kræver konkret anerkendelse efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Kontakt os for en gratis vurdering – Brug kontaktformularen eller ring 45932150.