Kontakt Sandager Advokater

Du er altid velkommen til at kontakte Sandager Advokater, hvis du har spørgsmål, ligesom vi uforpligtende gerne vil vurdere din sag uden det koster dig noget.

Ansvarlig indehaver: advokat Lars Sandager
Cvr.nr: 32165974
Bank: Ringkjøbing Landbobank, klientkonto 7670 2750722

Kontakt os pr. telefon 45 93 21 50, skriv til info@sandageradvokater.dk eller brug formularen.

Få et uforpligtende gennemgang

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse for at vurdere din sag, uden at det koster dig noget, og uanset hvor i landet du bor, kan vi som regel behandle din sag. Tager vi din sag, får du kun en regning hvis du får erstatning.

Vi ser frem til at gøre din sag til vores sag.

Klageadgang

I overensstemmelse med de advokatetiske regler skal jeg oplyse om at du har mulighed for at klage over advokatadfærd og salær til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København.
Klager skal indgives inden 1 år.

Advokaterne ved Sandager Advokater er beskikkede af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet. I arbejdet følger vi de advokatetsike regler, jfr. RPL § 126.

For flere informationer om Nævnet henvises til Advokatsamfundet.dk

Forsikring

Ansvarsforsikring (kr. 3 mill.) og garanti er tegnet i HDI Gerling

Indskydergaranti

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Værneting

Sandager Advokaters værneting er Retten i Lyngby.

Persondatapolitik