Uforpligtende vurdering

– Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Helbredelsesudgifter ved en arbejdsskade

Behandlingsudgifter kan kun dækkes hvis der er tale om helbredende behandlinger. Vedligeholdende behandlinger dækkes udover en kortere periode ikke.