Uforpligtende vurdering

– Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Arbejdsskade – Erstatningsposterne

Arbejdsskadesikringsloven indeholder 4 typer erstatning:

  1. Behandlingsudgifter mens sagen verserer, dog kun helbredende behandlinger
  2. Varigt mén godtgørelse
  3. Erstatning for tab af erhvervsevne
  4. Tab af forsørger

Loven dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste eller svie- og smertegodtgørelse. For at du skal kunne kræve disse erstatningsposter skal der være et ansvarsgrundlag. Det kan være, at du er kommet til skade i trafikken involverende en anden bil. Den anden bilist er i så fald ansvarlig. Det kan også være en arbejdsskade, der kan bebrejdes din arbejdsgiver (fx manglende instrukser eller manglende hjælpemidler) eller bebrejdes en kollega som arbejdsgiver hæfter for eller en anden part. Er der et ansvar kan du overfor den ansvarlige ved siden af arbejdsskadereglerne kræve erstatning  i form af såkaldt differenceerstatning. Den erstatning du får for samme poster efter arbejdsskadereglerne fratrakkes i erstatningen overfor ansvarlig modpart.