Uforpligtende vurdering

– Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke foreligger hvis du kommer ud for en hændelse på arbejdet der medfører gener inden for 5 dage. Hændelsen skal være på grund af arbejdet og hændelsen skal være egnet til at give skaden. Hvis du bliver syg på arbejdet er det ikke en arbejdsskade medmindre det er på grund af arbejdets forhold at du er blevet syg. Selvom det er som led i arbejdet skaden opstår, så kan skaden alligevel ikke anerkendes, hvis hændelsen ikke har været egent til at give varige gener. 

Ved løfteskader skal løftet således være så tungt eller akavet at det kan begrunde, hvorfor der er opstået en skade. Er løftet lige til og meget let vil det ofte blive betragtet som en forbigående skade og grunden til at den måtte blive varige skyldes indefra kommende forhold (fx slidtilstand). Det er dog et område der konstant er under forandring i retspraksis. I november 2016 kom Højesteret således frem til at et løft af et net der kun vejede nogle få kilo, hvilket normalt ikke er nok til at overskride kroppens almindelige fysiologiske grænser, konkret var egnet og en arbejdsskade, fordi man lagde vægt på at der var en forudbestående slidtilstand/ikke genevoldende diskusprolaps, der havde gjort skadelidte særlig sårbar og konkret var hændelsen derfor egnet. 

En anden sag blev afgjort samme dag med det modsatte udfald fordi skadelidte havde haft nogle helbredsgener fra det forudbestående inden hændelsen på arbejdet. Arbejdet havde derfor ikke udløst tilstanden. Det er således konkrete afgørelser, hvor man ser på samtlige forhold.

Skaden skal være sket i arbejdstiden. Ulykker i forbindelse med transport til og fra arbejdet eller i pauser elle runder svinkeærinder er som udgangspunkt ikke arbejdsulykker. Undtagelse til at dækningen først starter når der trædes indenfor arbejdsgivers matrikel er, hvis der har været tilkaldevagt, hjemmearbejdsplads, aftalte ærinder for arbejdsgiver eller hvor arbejdsdagen starter når der køres hjemmefra, f.eks. opsøgende arbejde, skiftende arbejdspladser m.v.

Vi fører og vinder mange sager mod arbejdsskademyndighederne om arbejdsulykker, der enten ikke anerkendes eller hvor erstatningen nedsættes under angivelse af forudbestående forhold eller særlig sårbarhed, der har gjort skaden større end hvis det havde været en ”normal” person. 

Udgangspunktet er imidlertid helt klart at sådanne forudbestående forhold eller disponering der ikke medførte problemer i forhold til arbejde ikke kan nedsætte erstatningen. Skadevolder må tage skadelidte således som skadelidte er også inden for arbejdsskadeområdet, medmindre det forudbestående forhold allerede nedsatte erhvervsevnen eller af sig selv og inden for kort tid alligevel ville have givet samme tab. Sagerne er således meget komplekse og vi anbefaler at du kontakter os foren gratis  konkret vurdering. Benyt vores kontaktformular eller ring 45932150. 

Læs mere om erstatningsposterne her