Uforpligtende vurdering

– Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Arbejdsskader

- Vi er specialister i arbejdsskadeerstatning

Alle på arbejdsmarkedet er omfattet af en obligatorisk forsikringsordning, der sikrer, at du får erstatning, hvis du er udsat for en arbejdsskade og får et tab. Selvom arbejdsgiver ikke skulle have tegnet en forsikring er du alligevel dækket, og det gælder også selvom du ikke har en formel ansættelseskontrakt. 

Selv vennetjenester eller frivilligt arbejde kan være arbejdsskader. Det kræver blot, at der er udført et arbejde, som i omfang eller kvalifikation normalt er et arbejde der betales for. Det er ikke afgørende om du konkret har fået løn. 

Også arbejde i et praktisk uddannelsesforløb eller skade under militærtjeneste/værnepligt er dækket. Arbejdsskader der omfattes af retten til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven er arbejdsulykker ogarbejdsbetingede lidelser/erhvervssygdomme.