Uforpligtende vurdering

– Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Arbejdsbetinget lidelse/ erhvervssygdom

Hvor arbejdsulykker er konkrete hændelser der giver gener straks eller inden for 5 dage, er arbejdsbetinget lidelser sygdomme og gener der udvikles over tid. Da der er tale om en sygdom der ikke knyttes til en konkret egnet hændelse, men er noget der opstår over tid, og ofte er sygdomme og lidelser der også kan opstå uden det skyldes et arbejde, er de arbejdsbetingede lidelse (erhvervssygdomme) de sværeste at få anerkendt. Der er 3 muligheder:

  1. Lidelsen og belastningen er anerkendt i henhold til fortegnelsen over erhvervssygdomme
  2. Er lidelsen ikke på fortegnelsen eller svarer belastningen ikke til kravene, kan der kun ske anerkendelse hvis lidelsen efter den nyeste forskning og viden ville have kunne optages på fortegnelsen eller
  3. Arbejdets særlige art har udelukkende eller overvejende medført sygdommen i den konkrete sag

Anerkendelse efter 2) og 3) kræver forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Kontakt os for en gratis vurdering. Brug kontaktformularen eller ring 45932150.

Læs om hvilken erstatning du kan få, hvis du har en arbejdsskade her