Kontakt Sandager Advokater

Du er altid velkommen til at kontakte Sandager Advokater, hvis du har spørgsmål, ligesom vi uforpligtende gerne vil vurdere din sag uden det koster dig noget.

Kontakt os pr. telefon 45 93 21 50, skriv til info@sandageradvokater.dk eller brug formularen.

Få et uforpligtende gennemgang

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse for at vurdere din sag, uden at det koster dig noget, og uanset hvor i landet du bor, kan vi som regel behandle din sag. Tager vi din sag, får du kun en regning hvis du får erstatning.

Vi ser frem til at gøre din sag til vores sag.

Klageadgang

I overensstemmelse med de advokatetiske regler skal jeg oplyse om at du har mulighed for at klage over advokatadfærd og salær til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København.
Klager skal indgives inden 1 år.

For flere informationer om Nævnet henvises til Advokatsamfundet.dk

Forsikring

Ansvarsforsikring (kr. 3 mill.) og garanti er tegnet i HDI Gerling